Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Tüm sektörlerde olduğu gibi, Denizcilik sektöründe de elektrik ve elektronik mühendisliği uygulamalarının son yıllarda artması, Üniversitemizi de bu bilimsel alana yönelmeye ve eğitim vermeye yöneltmiştir. Denizcilik sektöründeki elektrik ve elektronik mühendisliği uygulamaları; radar, iletişim, GPS ve bilgisayar sistemlerini içeren bütünleşik seyir sistemlerini, makine ve elektrik güç sistemlerinin elektronik olarak kontrolünü ve robotik uygulamaları içermektedir. Bu teknolojiler ile denizcilik sektöründeki sistemlerin önümüzdeki yıllarda giderek daha otomatik ve otonom hale gelmesi beklenmektedir. Dolayısıyla, 2020’li yıllar ile birlikte, özellikle uzak yol gemilerinin sahilde bulunan kontrol istasyonları tarafından yönetilmeye başlanması ve kaptansız ya da hayalet olarak sıfatlandırılan gemilerin faaliyete geçmeye başlaması beklenmektedir. Bu gemiler ile ilgili yükleme işlemlerinin ise, giderek robotlar ile yapılması öngörülmektedir.

Denizcilik sektöründe beklenen bu teknolojik gelişmeler, beraberinde, elektrik ve elektronik sistemlerin tasarım, üretim ve yönetiminde yer alacak mühendislerin yetiştirilmesini de gerekli kılmaktadır. Bu maksatla ; Üniversitemiz Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde verilen lisans düzeyindeki mühendislik eğitimi;

İletişim
Kontrol
Bilgisayar
Güç Elektroniği

alt alanlarında uzmanlaşmaya imkan tanıyacak şekilde planlanmıştır.

İletişim Mühendisliği alt uzmanlık alanı, gemilerde ve büyük küçük tüm deniz araçlarında telsiz sistemleri, uydu iletişim araçları, radarlar ve GPS sistemlerinin tasarım, üretim ve yönetimi konularını esas almaktadır.

Kontrol Mühendisliği seçeneği ise, robotik sistemlerin tasarım ve üretimi, gemilerde monteli çeşitli cihaz ve sistemlerin istenilen duruma yönlendirilmesi, iletişim ve bilgisayar mühendisliği ile birlikte otonom sistemler ile ilgili konulara eğilmeyi içermektedir.

Bilgisayar Mühendisliği dalı ise, denizcilik sektöründeki müstakil bilgisayar sistemlerinin yanı sıra, gerek iletişim sistemleri gerekse de makine sistemlerine gömülü mikroişlemciler ya da mikrokontrol ediciler vasıtasıyla, bu cihaz ve sistemlere otomatik olma özelliği kazandırma, dolayısıyla yapay zeka uygulamalarını içermektedir.

Güç Elektroniği alt alanı, günümüzde artan elektrik enerjisi kullanımına paralel olarak, elektrik enerji kaynakları ve elektrik makine sistemlerinin temiz,sessiz , verimli ve otomatik olarak kullanımına yönelik, elektrik güç çeviricileri ve sürücülerinin tasarım ve üretimi gibi elektronik uygulamalarının üzerinde uzmanlaşmayı içermektedir.

İş Alanları:

Bu bölümden mezun olacak öğrencilerin, akademik ve mesleki kariyer açısından önlerinde bir çok alternatif bulunmaktadır. Akademik olarak ; iletişim, bilgisayar, kontrol ya da mekatronik mühendisliği yüksek lisans programlarına devam edebilirler. Mesleki olarak; tersanelerde mühendis ve gemilerde elektroteknik zabiti olarak çalışabilirler. Bu iki seçenek dışında ; Denizcilik sektörünü tercih etmemeleri halinde, diğer sektörlerde de iletişim , bilgisayar, kontrol ve mekatronik mühendisliği ilgili alanlarda iş bulabilirler. Gemilerde elektroteknik zabiti olarak çalışmayı tercih ettikleri taktirde ; 3-5 sene sonra vardiya zabiti meslek eğitimi alarak Denizcilik sektöründe vardiya zabiti olarak çalışmaya devam edebilirler ya da tersanelerde mühendis olarak çalıştıkları taktirde ve yeterli tecrübe elde ettikten sonra, işletme yönetimi yüksek lisansı yaparak teknik yönetici olarak kariyerlerine devam edebilirler.