EK-E

2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

VADELİ ÖĞRENİM ÜCRETİNDEN YARARLANAN ÖĞRENCİLERİMİZİN KAYIT YENİLEME ESNASINDA GETİRMESİ ZORUNLU EVRAKLARI


Nüfus Cüzdanlarının Aslı
Kefile ve Evli ise eşine ait dilekçeler ( Kayıt esnasında doldurulacaktır.)
Öğrencinin ve Kefilin İkametgah Belgesi veya Adres Belgesini içeren güncel sabit telefon, doğalgaz, elektrik, su, ADSL, Digiturk, Kablolu Tv faturalarından herhangi birinin aslı talep edilmektedir.
Kefile Ait aşağıda belirtilen ve kişiye uygun Gelir Beyan Belgesi
Ücretli Çalışan ise; Kaşe ve İmzalı son aya ait maaş bordrosu ile özel bir kurumda çalışıyor ise bu belgeye ilave olarak imza sirküleri
Emeklisi ise; Emekli Tanıtım Kartı ve Emekli Aylığı Tahsis Belgesi / Emekli maaşınızı gösteren Banka Hesap cüzdanı (Kurumca Kaşeli ve İmzalı olacak)
Şahıs Şirketi Sahibi ise; Güncel Vergi Levhası ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi / Güncel işletme hesap özeti, İmza Sirküleri ve Ticaret Sicil Gazetesi Sureti
Sermaye Şirketi Ortağı ise; Güncel Vergi Levhası ve Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi, İmza Sirküleri ve Ticaret Sicil Gazetesi Sureti
Kira Geliri Sahibi ise;Tapu, Kira Kontratı (Son 2 Yıllık), Banka Kira Geliri Dökümünün Kaşeli ve İmzalı Belgesi
Faiz Geliri Sahibi ise; Başvuru tarihinden sonra alınmış Faiz Geliri Belgesinin İmzalı ve Kaşeli hali
Çiftçi ise; Çiftçilik Belgesi ve Bankadan Zirai Kazancı Gösterir Belge (ONAYLI)

EVRAKLARIN EKSİK OLMASI HALİNDE İŞLEMİNİZ YAPILMAYACAKTIR.

NOT: YUKARIDA BELİRTİLEN EVRAKLARIN HER KAYIT YENİLEME DÖNEMİNDE GETİRİLMESİ ZORUNLUDUR.