Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Oral ERDOĞAN

Rektör

Prof. Dr. Erhan ASLANOĞLU

Rektör Yardımcısı / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı V.

Prof. Dr. Süleyman ÖZKAYNAK

Denizcilik Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Zehra AKDENİZ

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı V.

Prof. Dr. Nurhan KAHYAOĞLU

Mühendislik Fakültesi Dekanı V.

Prof. Dr. Vahap ERDOĞDU

ÜYK Üye

Prof. Dr. M. Sander ÇALIŞAL

ÜYK Üye

Prof. Dr. S. Kaya ARDIÇ

ÜYK Üye

Rıdvan KARTAL

Üniversite Genel Sekreteri (Raportör)