T.C. Piri Reis Üniversitesi’nin Vizyonu

Mesleki ve akademik eğitim arasında sinerji yaratarak küresel rekabet ortamında Dünya kalitesi ve standartlarında eğitim ve öğretim veren ve araştırma yapan bir üniversite olmaktır.

T.C. Piri Reis Üniversitesi’nin Misyonu
Dünya kalitesi ve standartlarında eğitim ve öğretim vererek; 21 yüzyılın küresel rekabet ortamının gerekli kılacağı meslek ve iletişim becerilerine sahip; yaratıcı, ekip çalışması yapabilen, girişimci, insanı seven ve sayan, çevreye duyarlı etik değerlere bağlı sosyal sorumluluk bilincine sahip ve sektörün ihiyaçlarına cevap verecek insan kaynağını yetiştiren

*araştırma hizmetlerini gerçekleştiren

*bilime katkı yapan

Dünya çapında bir üniversite olmaktır