Burslar, Ücretler ve Şartlar

İMEAK Deniz Ticaret Odasının desteği ile Türk Deniz Eğitim Vakfı(TÜDEV) tarafından kurulan Piri Reis Üniversitesi’nde eğitim ücretlidir.

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı ücreti; Lisans Programları için İngilizce Hazırlık Sınıfı dahil 30.000 TL + KDV, Denizcilik Meslek Yüksekokulu için İngilizce Hazırlık sınıfı dahil 18.000 TL + KDV’dir. Öğretim ücretinin ilk taksiti kayıt sırasında, geri kalan 5 taksiti ise, kaydı takip eden aylarda peş peşe 5 (beş) eşit taksit olarak ödemek üzere taahhüt edilerek banka aracılığı ile öğrenci tarafından ödenecektir. Öğretim ücretinin tamamını akademik yıl başında ödeyenlere %5, ücretli kontenjanlara ilk üç tercihten yerleşenlere % 20 ve %75 ile %50 burslu kontenjanlara ilk üç tercihten yerleşenlere ayrıca %5 indirim yapılacaktır. Uygulama ve hesaplamalar için ayrıntılı ödeme örnekleri, Üniversite resmi web sayfamızda mevcuttur. (www.pirireis.edu.tr)

Vadeli Öğrenim Ücreti ve İş Garantisi: %100 ve %75 burslu kontenjanlara yerleşenler hariç; Denizcilik Fakültesinin tüm programları ve Denizcilik Meslek Yüksekokulunun; ‘Deniz Ulaştırma İşletme’, ‘Deniz ve Liman İşletmeciliği’, ‘Gemi Makineleri İşletme’, ‘Gemi İnşaatı’, ‘Mekatronik’ ve ‘Yat İşletme ve Yönetimi’ programları öğrencileri ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin ‘Denizcilik İşletmeleri Yönetimi’ Programı öğrencileri, Vadeli Öğrenim Ücreti için Rektörlüğe başvurabilirler. Üniversite ile öğrenci ve kefili arasında yapılacak sözleşme ile belirlenen Vadeli Öğrenim Ücreti; normal öğrenim süresiyle sınırlı olup, ilgili yıla ait öğrenim ücretinin en az %20’sini yukarıda belirtilen aylarda ve 6 eşit taksit halinde ödemek kaydıyla kalan kısmı için verilebilir. Ayrıca yukarıda belirtilen bölümlerin, %100 ve %75 burslu öğrencileri kariyer planlama anlaşması imzalamaları halinde, iş garantisinden yararlanabilirler. Vadeli Öğrenim Ücretinden yararlanan ve Türk Deniz Eğitim Vakfı Kariyer Planlama İktisadi İşletmesi ile Kariyer Planlama anlaşması imzalayan yukarıda belirtilen bölüm öğrencileri, öğrenim süresince Vadeli öğrenim ücreti ve Kariyer Planlama Anlaşması şartlarına uyduğu taktir de, Kariyer Planlama Anlaşması çerçevesinde bir işe yerleştirilir. Öğrencinin iş imkanından yararlanıp yararlanmayacağı hususu, Kariyer Planlama Anlaşmasında belirtilen kriterlerin yanı sıra; Öğrencinin akademik yıl sonundaki kümülatif GNO’larını 2.00’nin altına düşürmemeleri, ilgili Yüksek Öğretim Mevzuatları ve Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde, derslere devamı, denizcilik örf ve adetlerine uyumu, staj dönemindeki başarısı gibi özelliklerine de bakılarak, mezuniyet not ortalamalarından oluşan sıralamaya göre belirlenir. ÖSYS ile üniversitedeki sınavlarda başarı gösteren öğrencilere normal öğrenim döneminde aşağıdaki burslar verilir.

 

2016-ÖSYS TERCİH KILAVUZU

a) Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi ve Anadolu Denizcilik Teknik Meslek Lisesi mezunu olup Lisans ve Ön lisans programlarına yerleşen öğrencilere, tercih sırasına bakılmaksızın %20 indirim yapılır.

b) Üniversitemizdeki spor branşlarında üstün başarılı olduklarını belgeleyen ve üniversitemiz takımlarında oynamaya hak kazanan öğrencilere Sporcu Bursu Yönergemiz çerçevesinde belirlenen kriterlere göre ek olarak %10 ile % 100 arasında sporcu indirimi yapılır.

c) Kız öğrencilerimize ayrıca %10 indirim yapılır.

d) İkisi de üniversitemizde okuduğu sürece kardeş öğrencilere de ek olarak %10’ar indirim yapılır.

e) Yerleştirme puanı sıralamasında yerleşme puanı türünden (MF-4) ve (TM-1) ek puanla derece yapanlar hariç, ilk 10.000 öğrenci içine girip lisans programlarımızı tercih eden öğrencilere hazırlık ve normal öğrenimleri süresince her yıl 9 ay boyunca kendilerine aylık 1000 TL nakit burs; ilk 20.000 dilimine giren öğrencilere, Piri Reis Üniversitesi öğle yemeği bursu verilir.

f) Şehit ve gazilerimizin birinci derece yakınlarına %50, ikinci derece yakınlarına %15 ücret indirimi yapılır.

g) Türkiye deki Üniversitelerin tam zamanlı öğretim üyesi veya tam zamanlı öğretim görevlileri ile, MEB’na bağlı orta öğretim kurumlarında fiilen çalışmakta olan öğretmen çocuklarına %5 ücret indirimi yapılır.

h) Üniversitemize ÖSYS kontenjanından; Tam burslu (%100 indirimli) yerleşen öğrencilerden normal öğrenimleri süresince öğrenim ücreti alınmaz. %75 Burslu (%75 indirimli) yerleşen öğrencilerden normal öğrenimleri süresince öğrenim ücretinin %75’i , %50 Burslu (%50 indirimli) yerleşen öğrencilerden normal öğrenimleri süresince öğretim ücretinin %50’si, %20 burslu (%20 indirimli) yerleşen öğrencilerden de normal öğrenimleri süresince öğrenim ücretinin %20’i alınmaz. Daha önce herhangi bir Yükseköğretim programından mezun olanlar burslu kontenjanlardan yararlanamazlar.

ı) Ücretli ve kısmi burslu/indirimli öğrencilere üniversite hazırlık sınıfı hariç her akademik yıl sonunda yapılacak değerlendirmeye göre Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını 4.00 üzerinden 3.00 ve üstüne çıkaran her öğrenciye o yılı izleyen öğretim yılı ücretinden Mütevelli Heyetince akademik yılın başında ilan edilen kriterlere göre % 10 , % 40 , %75 oranlarında indirim yapılır. Bu bursun süresi bir (1) yıldır. Karşılıksız olan burslar/indirimler Hazırlık Sınıfından sonra normal öğretimleri süresince Lisansta (4 yıl) , Ön lisansta (2 yıl) devam eder. Öğrenci birden fazla burs kapsamına girerse (Sporcu, kız öğrenci , kardeş indirimleri ile %75 ve %50 burslu kontenjanlara ilk üç tercihten yerleşenlere verilen ilave indirim hariç) sadece birinden ve en yüksek olanından yararlanır.

Eğitim Ücreti Ödeme Şekilleri Kayıt Yenileme Eğitim-Öğretim Ücretleri Yeni Kayıt - Eğitim ve Öğretim Ücretleri