Piri Reis Üniversitesi 2017-2018  Akademik Yılı Takvimi

PRU LİSANS VE ÖNLİSANS  2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

Üniversite Senatosunun; 24.05.2017 tarih ve 2017/05 sayılı toplantısında  kabul edilmiştir.

YARIYIL ÖNCESİNE AİT TAKVİM (Yeni kayıt olan öğrenciler için)  
Yeni Öğrencilerin Kayıt-Kabul Süresi (**) 14-18 Ağustos 2017
İngilizce Seviye Tespit Sınavı (*) (İSTS) 11 Eylül 2017
İngilizce Yeterlilik Sınavı (*) (İYS) 13-14 Eylül 2017
İSTS ve İYS Sonuçlarının İlanı 19 Eylül 2017
Yeni Kayıtlanan Öğrenci Oryantasyon Günleri (İngilizce Hazırlık Bölümü için) 20-21-22 Eylül 2017

(*) Sınav saatleri kayıt günü ilan edilecektir.
(**) Denizcilik Fakültesi ile DMYO Öğrencilerinin kayıtları, gelinen günde mülakat ve beden yeterliliği testinden sonra yapılacaktır.
Yeni öğrencilerin oryantasyon günleri Dekanlıklar ve DMYO Müdürlüğünce ayrıca ilan edilecektir.

YARIYIL VE SINAVLARA AİT TAKVİM (LİSANS VE ÖN LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİMİ)  
Mevcut öğrenciler için Ödeme planı yapma ve Güz yarıyılı için kayıt yenileme süresi 28 Ağustos -15 Eylül 2017
Güz yarıyılı için "Otomasyon Sistemiyle derse yazılma" süresi 18-22 Eylül 2017
Ders Yılına Başlama Tarihi 25 Eylül 2017
GÜZ YARIYIL (14 hafta) 25 Eylül 2017 - 29 Aralık 2017
Güz Yarıyılı, Yarıyıl Sonu Final Sınavları 02-14 Ocak 2018
Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavı 18-27 Ocak 2018
Bahar Yarıyılı için "Otomasyon Sistemiyle Derse Yazılma" süresi 29 Ocak  2018- 02 Şubat 2018
(öğretim ücretlerini ödemiş ve kaydını yeniletmiş olmak gerekir)  
BAHAR YARIYILI (14 hafta) 05 Şubat2018- 11 Mayıs 2018
Bahar Yarıyılı, Yarıyıl Sonu Final Sınavları 15 - 26 Mayıs  2018
Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavları 29 Mayıs- 9 Haziran 2018
Mezuniyet Aşamasında İki Dersi Kalanlar İle GNO 'su 2.00 'nin Altında Kalanlar İçin Açılacak Sınav 11-12 Haziran 2018
Mezuniyet Töreni 13-14 Haziran 2018 
Yaz Okulu  2 Temmuz-17 Ağustos 2018
YATAY GEÇİŞ  AKADEMİK TAKVİMİ  
Güz yy Yatay Geçiş Başvuru Tarihi 7-11 Ağustos 2017
Güz yy Yatay Geçiş Değerlendirme Tarihi 14-22 Ağustos 2017 
Güz yy Yatay Geçiş Sonuç İlan Tarihi 25 Ağustos 2017
Güz yy Yatay Geçiş Kesin Kayıt Tarihi 28-31 Ağustos 2017
Bahar yy Yatay Geçiş Başvuru Tarihi 15-19 Ocak 2018
Bahar  yy Yatay Geçiş Değerlendirme Tarihi 22-26 Ocak 2018
Bahar yy Yatay Geçiş Sonuç İlan Tarihi 29 Ocak 2018
Bahar  yy Yatay Geçiş Kesin Kayıt Tarihi 30- 31Ocak 2018
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ AKADEMİK TAKVİMİ  
Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Tarihi 5-8 Eylül 2017
Yabancı Uyruklu Öğrenci Değerlendirme Tarihi 11-14 Eylül 2017
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sonuç İlan Tarihi 15 Eylül 2017
Yabancı Uyruklu Öğrenci Kesin Kayıt Tarihi 18-22 Eylül 2017
ÇAP-YANDAL TAKVİMİ   
Çap- Yandal Başvuru Tarihi 11-12 Eylül 2017
Çap- Yandal Değerlendirme Tarihi 13-14 Eylül 2017
Çap- Yandal Sonuç İlan Tarihi 15 Eylül 2017
Çap- Yandal Ders Seçim Tarihi 18-22 Eylül 2017

Not:
1.   Gerektiğinde Senato Kararı ile değişiklik yapılabilir.
2.   Cumartesi ve Pazar günleri de ders/sınav yapılabilir.
3.  Her iki yarıyıl başındaki derse yazılma işlemleri internet ortamında yapılacağından o tarihe kadar yatırılması gereken
öğrenim ücretlerinin yatırılmış olması gerekir.Kaydını yeniletmeyen ve derse yazılmayanlar o yarıyıla ait devam hakkını
kaybetmiş sayılırlar.

PRU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI AKADEMİK TAKVİM

Üniversite Senatosunun  24.05.2017 tarih ve 2017/05 sayılı toplantısında  kabul edilmiştir.

YARIYIL ÖNCESİNE AİT TAKVİM (Yeni kayıt olan öğrenciler için)  
Yeni Öğrencilerin Kayıt-Kabul Süresi (**) 14-18 Ağustos 2017
İngilizce Seviye Tespit Sınavı (*) (İSTS) 11 Eylül 2017
İngilizce Yeterlilik Sınavı (*) (İYS) 13-14 Eylül 2017
İSTS ve İYS Sonuçlarının İlanı 19 Eylül 2017
Yeni kayıtlanan Öğrenci Oryantasyon Günleri 20-21-22 Eylül 2017

(*) Sınav saatleri kayıt günü ilan edilecektir.                        
(**) Denizcilik Fakültesi ile DMYO Öğrencilerinin kayıtları, gelinen günde mülakat ve beden yeterliliği testinden sonra yapılacaktır.                        
Yeni öğrencilerin oryantasyon günleri Dekanlıklar ve DMYO Müdürlüğünce ayrıca ilan edilecektir.

YARIYIL VE SINAVLARA AİT TAKVİM (İNGİLİZCE HAZIRLIK)  
Hazırlık Sınıfını Tekrar Edecek Öğrenciler İçin "Ödeme Planı Yapma ve Kayıt Yenileme" 14 Ağustos 2017-15 Eylül 2017
GÜZ YARIYIL (17 hafta) 25 Eylül 2017-19 Ocak 2018
1. Modül  25 Eylül 2017-17 Kasım 2017
Ara Tatil 20 Kasım 2017- 24 Kasım 2017
2. Modül 27 Kasım 2017 - 19 Ocak 2018
Yarı Yıl Tatili  22 Ocak 2018- 2 Şubat 2018
BAHAR YARIYILI (17 hafta) 5 Şubat 2018- 1 Haziran 2018
3. Modül 5 Şubat 2018-30 Mart 2018
Ara Tatil 2 Nisan 2018- 6 Nisan 2018
4. Modül 9 Nisan 2018- 1 Haziran 2018
Yıl Sonu Sınavı 4-5 Haziran 2018
Yıl Sonu Sınav Sonuçları İlanı 13 Haziran 2018

1.   Gerektiğinde Senato Kararı ile değişiklik yapılabilir.
2.   Cumartesi ve Pazar günleri de ders/sınav yapılabilir.
3.  Her iki yarıyıl başındaki derse yazılma işlemleri internet ortamında yapılacağından o tarihe kadar yatırılması gereken
öğrenim ücretlerinin yatırılmış olması gerekir.Kaydını yeniletmeyen ve derse yazılmayanlar o yarıyıla ait devam hakkını
kaybetmiş sayılırlar.                        

PRU SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

Üniversite Senatosunun  24.05.2017 tarih ve 2017/05 sayılı toplantısında  kabul edilmiştir.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİMİ GÜZ YARIYILI BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ
Başvuru Tarihleri  (İlk Başvuru ve Yatay Geçiş Başvurusu) 3 Temmuz -8 Eylül 2017
Yabancı Dil Sınavı (Yüksek Lisans İçin) 13-14 Eylül 2017
Mülakat Sınavları 18-19 Eylül 2017
Mülakat Sınav Sonuçlarının Açıklanması 20 Eylül 2017
Kesin Kayıt Tarihleri (İlk Kayıt Yapacaklar İçin) 21-22 Eylül 2017
Lisanüstü Oryantasyon Eğitimi 19-22 Eylül 2017
Öğretim Ücretini Yatırma ve Ders Kaydını Yenileme (Mevcut Öğr. İçin) 14-22  Eylül 2017
Ders Yılına Başlama Tarihi 25 Eylül 2017
GÜZ YARIYIL (14 hafta) 25 Eylül 2017 - 29 Aralık 2017
Ara Tatil 29 Aralık 2017- 02 Ocak 2018
Güz Yarıyılı, Yarıyıl Sonu Final Sınavları 02-14 Ocak 2018
Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavları 18-27 Ocak 2018
Lisansüstü Tezlerin Jüriye Son Teslim Tarihi 02 Ocak  2018
Lisansüstü Tez Savunma Sınavları 02-14 Ocak 2018
Doktora Yeterlik Sınavları 04 Aralık  2017-02 Ocak  2018
Lisanüstü Tez Savunma Sınav Sonuçlarının Enstitü'ye Bildirilmesi 19 Ocak 2018
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİMİ BAHAR YARIYILI BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ
Başvuru Tarihleri  (İlk Başvuru ve Yatay Geçiş Başvurusu) 20 Kasım  2017-12 Ocak 2018
Yabancı Dil Sınavı (Yüksek Lisans İçin) 19-22 Ocak  2018
Mülakat Sınavları 25 Ocak  2018
Mülakat Sınav Sonuçlarının Açıklanması 26 Ocak  2018
Kesin Kayıt Tarihleri (İlk Kayıt Yapacaklar İçin) 29 Ocak-02 Şubat 2018
Lisansüstü Oryantasyon Eğitimi 29 Ocak-02 Şubat 2018
Öğretim Ücretini Yatırma ve Ders Kaydını Yenileme (Mevcut Öğr. İçin) 29 Ocak-02 Şubat 2018
BAHAR YARIYILI (14 hafta) 05 Şubat-11 Mayıs 2018
Bahar Yarıyılı, Yarıyıl Sonu Final Sınavları 15-26 Mayıs  2018
Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavları 29 Mayıs - 09 Haziran 2018
Not Yükseltme Sınavları 28 Mayıs -01 Haziran 2018
Lisansüstü Tezlerin Jüriye Son Teslim Tarihi 11 Mayıs 2018
Lisansüstü Tez Savunma Sınavları 14 Mayıs -25 Mayıs 2018
Doktora Yeterlik Sınavları 02 Nisan -11 Mayıs 2018
Lisanüstü Tez Savunma Sınav Sonuçlarının Enstitü'ye Bildirilmesi 30 Mayıs  2018
Mezuniyet Töreni  13-14 Haziran 2018

Not:
1. Gerektiğinde Senato Kararı ile değişiklik yapılabilir.
2.Cumartesi ve Pazar günleri de ders/sınav yapılabilir.
3.Her iki yarıyıl başındaki derse yazılma işlemleri internet ortamında yapılacağından o tarihe kadar yatırılması
gereken öğrenim ücretlerinin yatırılmış olması gerekir.Kaydını yeniletmeyen ve derse yazılmayanlar o yarıyıla 
ait devam hakkını kaybetmiş sayılırlar.

PRU FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

Üniversite Senatosunun  24.05.2017 tarih ve 2017/05 sayılı toplantısında  kabul edilmiştir.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİMİ GÜZ YARIYILI BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ
Başvuru Tarihleri  (İlk Başvuru ve Yatay Geçiş Başvurusu) 3 Temmuz -10 Eylül 2017
Yabancı Dil Sınavı (Yüksek Lisans İçin) 13-14 Eylül 2017
Mülakat Sınavları 18-19 Eylül 2017
Mülakat Sınav Sonuçlarının Açıklanması 20 Eylül 2017
Kesin Kayıt Tarihleri (İlk Kayıt Yapacaklar İçin) 21-22 Eylül 2017
Lisanüstü Oryantasyon Eğitimi 19-22 Eylül 2017
Öğretim Ücretini Yatırma ve Ders Kaydını Yenileme (Mevcut Öğr. İçin) 14-22  Eylül 2017
Ders Yılına Başlama Tarihi 25 Eylül 2017
GÜZ YARIYIL (14 hafta) 25 Eylül 2017 - 29 Aralık 2017
Ara Tatil 29 Aralık 2017- 02 Ocak 2018
Güz Yarıyılı, Yarıyıl Sonu Final Sınavları 02-14 Ocak 2018
Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavları 18-27 Ocak 2018
Lisansüstü Tezlerin Jüriye Son Teslim Tarihi 02 Ocak  2018
Lisansüstü Tez Savunma Sınavları 02-14 Ocak 2018
Doktora Yeterlik Sınavları 04 Aralık  2017-02 Ocak  2018
Lisanüstü Tez Savunma Sınav Sonuçlarının Enstitü'ye Bildirilmesi 19 Ocak 2018
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİMİ BAHAR YARIYILI BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ
Başvuru Tarihleri  (İlk Başvuru ve Yatay Geçiş Başvurusu) 20 Kasım  2017-12 Ocak 2018
Yabancı Dil Sınavı (Yüksek Lisans İçin) 19-22 Ocak  2018
Mülakat Sınavları 25 Ocak  2018
Mülakat Sınav Sonuçlarının Açıklanması 26 Ocak  2018
Kesin Kayıt Tarihleri (İlk Kayıt Yapacaklar İçin) 29 Ocak-02 Şubat 2018
Lisansüstü Oryantasyon Eğitimi 29 Ocak-02 Şubat 2018
Öğretim Ücretini Yatırma ve Ders Kaydını Yenileme (Mevcut Öğr. İçin) 29 Ocak-02 Şubat 2018
BAHAR YARIYILI (14 hafta) 05 Şubat-11 Mayıs 2018
Bahar Yarıyılı, Yarıyıl Sonu Final Sınavları 15-26 Mayıs  2018
Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavları 29 Mayıs - 09 Haziran 2018
Not Yükseltme Sınavları 28 Mayıs -01 Haziran 2018
Lisansüstü Tezlerin Jüriye Son Teslim Tarihi 11 Mayıs 2018
Lisansüstü Tez Savunma Sınavları 14 Mayıs -25 Mayıs 2018
Doktora Yeterlik Sınavları 02 Nisan -11 Mayıs 2018
Lisanüstü Tez Savunma Sınav Sonuçlarının Enstitü'ye Bildirilmesi 30 Mayıs  2018
Mezuniyet Töreni  13-14 Haziran 2018

Not:
1. Gerektiğinde Senato Kararı ile değişiklik yapılabilir.
2.Cumartesi ve Pazar günleri de ders/sınav yapılabilir.
3.Her iki yarıyıl başındaki derse yazılma işlemleri internet ortamında yapılacağından o tarihe kadar yatırılması
gereken öğrenim ücretlerinin yatırılmış olması gerekir.Kaydını yeniletmeyen ve derse yazılmayanlar o yarıyıla 
ait devam hakkını kaybetmiş sayılırlar.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı 

Kurum İçi - Kurumlar Arası Ve Yurt Dışından Lisans ve Önlisans Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi (FORM-3)                                        

   BAŞLANGIÇ  BİTİŞ
Başvuru Tarihi 7.08.2017 11.08.2017
Değerlendirme Tarihi 14.08.2017 22.08.2017
Sonuç İlan Tarihi 25.08.2017  
Kesin Kayıt Tarihi 28.08.2017 31.08.2017
Yedek Kayıt Tarihi 4.09.2017 5.09.2017

 

2017-2018 Eğitim- Öğretim yılı

Merkezi Puan ile Lisans ve Önlisans  Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi (FORM-3)    

   BAŞLANGIÇ  BİTİŞ
Başvuru Tarihi 7.08.2017 11.08.2017
Değerlendirme Tarihi 14.08.2017 22.08.2017
Sonuç İlan Tarihi 25.08.2017  
Kesin Kayıt Tarihi 28.08.2017 31.08.2017
Yedek Kayıt Tarihi 4.09.2017 5.09.2017

Not:Mevzuatlar gereği, 2017 yılında kazanıp yerleşen öğrenciler 2017 puanları ile merkezi yatay geçiş yapamazlar.

  YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ AKADEMİK TAKVİMİ 

  BAŞLANGIÇ BİTİŞ
Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Tarihi 5 Eylül 2017 8 Eylül 2017
Yabancı Uyruklu Öğrenci Değerlendirme Tarihi  11 Eylül 2017 14 Eylül 2017
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sonuç İlan Tarihi  15 Eylül 2017  
Yabancı Uyruklu Öğrenci Kesin Kayıt Tarihi  18 Eylül 2017 22 Eylül 2017

Not:
1.   Gerektiğinde Senato Kararı ile değişiklik yapılabilir.
2.   Cumartesi ve Pazar günleri de ders/sınav yapılabilir.
3.  Her iki yarıyıl başındaki derse yazılma işlemleri internet ortamında yapılacağından o tarihe kadar yatırılması gereken
öğrenim ücretlerinin yatırılmış olması gerekir.Kaydını yeniletmeyen ve derse yazılmayanlar o yarıyıla ait devam hakkını
kaybetmiş sayılırlar.

ÇAP-YANDAL TAKVİMİ   
Çap- Yandal Başvuru Tarihi 11-12 Eylül 2017
Çap- Yandal Değerlendirme Tarihi 13-14 Eylül 2017
Çap- Yandal Sonuç İlan Tarihi 15 Eylül 2017
Çap- Yandal Ders Seçim Tarihi 18-22 Eylül 2017

Not:
1.   Gerektiğinde Senato Kararı ile değişiklik yapılabilir.
2.   Cumartesi ve Pazar günleri de ders/sınav yapılabilir.
3.  Her iki yarıyıl başındaki derse yazılma işlemleri internet ortamında yapılacağından o tarihe kadar yatırılması gereken
öğrenim ücretlerinin yatırılmış olması gerekir.Kaydını yeniletmeyen ve derse yazılmayanlar o yarıyıla ait devam hakkını
kaybetmiş sayılırlar.