Piri Reis Üniversitesi 2017-2018 Bahar Dönemi Yatay Geçiş Başvuruları

Yüksek Öğretim Kurumlarında Lisans/Önlisans  Düzeyindeki Programlar arasında Geçiş, ve Kurum içi yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilerde aranılacak nitelikler, gerekli belgeler, başvuru tarihi, ayrılan kontenjanlar ve diğer hususlar aşağıda çıkartılmıştır.

A-İngilizce Yeterlik Sınavı

PRÜ’nün Fakülte ve Bölümleri arasında yapılan yatay geçişlerde, hazırlık sınıfını başarı ile geçen öğrencilerde  İngilizce Yeterlik şartı aranmaz.

(Ön lisans ’tan lisansa geçenler için 60 baraj puanı gerekmektedir.)

PRÜ Dışından gelecek öğrencilere İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği çerçevesinde işlem yapılır.


B-BAŞVURU TARİHLERİ VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri ve Değerlendirme takvimi www.pirireis.edu.tr web sayfamızda yayınlanmıştır.

http://www.pirireis.edu.tr/yatay-gecis

C-BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

Kurumlar arası Yatay Geçiş

Başvuru Evrakı

 1. Dilekçe (Dilekçe örneği için tıklayınız)
 2. ÖSYS Sonuç Belgesi
 3. LYS/DGS Sonuç Belgesi
 4. Onaylı Transkript (Kapalı Zarfta)
 5. Onaylı Ders İçerikleri 
 6. Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge
 7. Öğrenci Belgesi (Kayıt Tarihi belirtir)
 8. Uluslararası İngilizce yeterlik belgesi (TOEFL vs)Bu belgeler yok ise, PRÜ İngilizce Sınavına girilecektir. Sınavda başarılı olunması halinde Lisans yada Ön lisansa başlanılacaktır. Aksi durumda bir sene İngilizce Hazırlık sınıfı okunacaktır.
 9. Denizcilik Fakültesi ve Denizcilik Meslek Yüksek Okulu’nun Gemiadamı olur raporu şartı aranan bölümlerine  başvuru yapan aday öğrenciler, ayrıca; Gemi Adamı olur raporu şartlarını sağlamak zorundalardır. Başvuru sırasında Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne 1 adet noter onaylı tasdiklisini  teslim edilecektir.
 10. 1 adet fotoğraf

Kurumiçi Yatay Geçiş

Başvuru Evrakı

 1. Dilekçe (Dilekçe örneği için tıklayınız)

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş (EK MADDE-1)

 1. Dilekçe (Dilekçe örneği için tıklayınız)
 2. ÖSYS / DGS Sonuç Belgesi
 3. LYS Sonuç Belgesi
 4. DGS ile yerleşmiş öğrenciler için Onaylı Önlisans Diploması Örneği
 5. DGS ile yerleşmiş öğrenciler için Onaylı Önlisans Transkripti
 6. Onaylı Transkript (Kapalı Zarfta) (Hazırlık sınıfından gelenler hariç)
 7. Onaylı Ders İçerikleri (Hazırlık sınıfından gelenler hariç)
 8. Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge
 9. Öğrenci Belgesi (Kayıt Tarihi belirtir)
 10. Daha önce Ek Madde-1’e göre Yatay Geçiş yapmadığına ilişkin yazı (İmzalı ve Mühürlü)
 11. Uluslararası İngilizce yeterlik belgesi (İLTS, TOEFL vs)Bu belgeler yok ise, PRÜ İngilizce Sınavına girilecektir.Sınavda başarılı olunması halinde Lisans yada Önlisansa başlanılacaktır.Aksi durumda bir sene İngilizce Hazırlık sınıfı okunacaktır.
 12. Denizcilik Fakültesi ve Denizcilik Meslek Yüksek Okulu’nun Gemiadamı olur raporu şartı aranan bölümlerine  başvuru yapan aday öğrenciler, ayrıca; Gemi Adamı olur raporu şartlarını sağlamak zorundalardır. Başvuru sırasında Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne 1 adet noter onaylı tasdiklisini  teslim edilecektir.
 13. 1 adet fotoğraf

Kurum İçi Programlar Arası Yatay Geçiş Başvuru FormuKurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru FormuMerkezi Yerleştirme İle Yatay Geçiş Başvuru FormuYurtdışı Yatay Geçiş Formu  PRU Yatay Geçiş Yönergesi