2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuruları Sonuçları İçin

TIKLAYINIZ!

 

Piri Reis Üniversitesi 2016--2017 Yatay Geçiş Başvuruları

Piri Reis Üniversitesi 2016-17 Akademik Yılı BAHAR YARI YILI  Yatay Geçiş Başvuruları 16-19 Ocak 2017  tarihleri arasında gerçekleşecektir.

Yüksek Öğretim Kurumlarında Lisans/Ö lisans Düzeyindeki Programlar arasında Geçiş, ve Kurum içi yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilerde aranılacak nitelikler, gerekli belgeler, başvuru tarihi, ayrılan kontenjanlar ve diğer hususlar aşağıda çıkartılmıştır.

A- İngilizce Yeterlik Sınavı

PRÜ’nün Fakülte ve Bölümleri arasında yapılan kurum içi yatay geçişlerde, daha önce ki dönemlerde hazırlık sınıfını başarı ile geçen öğrencilerde İngilizce Yeterlik şartı aranmaz.

PRÜ Dışından gelecek öğrencilere İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği çerçevesinde işlem yapılır.Bahar yy da kabul edilen öğrencilerin dil sınavı, yatay geçiş takviminin altında belirtilmiştir.


B- BAŞVURU TARİHLERİ VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri ve Değerlendirme takvimi www.pirireis.edu.tr web sayfamızda yayınlanmıştır.

https://www.pirireis.edu.tr/ogrenciler-icin-yatay-gecis

C- BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

Kurumlar arası Yatay Geçiş
Kurumlar arası yatay geçişlerde mevzuat gereğince Lisans öğrencileri yatay geçiş yapamaz, ancak ek madde 1 kapsamında yatay geçiş kontenjanlar dahilinde yapılabilir.

Başvuru Evrakı

1. Dilekçe  KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU
2. ÖSYS Sonuç Belgesi
3. LYS/DGS Sonuç Belgesi
4. Onaylı Transkript (Kapalı Zarfta)
5. Onaylı Ders İçerikleri
6. Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge
7. Öğrenci Belgesi (Kayıt Tarihi belirtir) Daha önce yatay geçiş yapmadığını belirtir şekilde.
8. Varsa Uluslararası İngilizce yeterlik belgesi (TOEFL vs)Bu belgeler yok ise, PRÜ İngilizce Sınavına girilecektir. Sınavda başarılı olunması halinde Lisans yada Önlisansa başlanılacaktır. Aksi durumda bir sene İngilizce Hazırlık sınıfı okunacaktır.

Kurumiçi Yatay Geçiş

KURUM İÇİ PROGRAMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş (EK MADDE-1)

MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU

1. Dilekçe (Dilekçe örneği için tıklayınız)
2. ÖSYS / DGS Sonuç Belgesi
3. LYS Sonuç Belgesi
4. DGS ile yerleşmiş öğrenciler için Onaylı Önlisans Diploması Örneği
5. DGS ile yerleşmiş öğrenciler için Onaylı Önlisans Transkripti
6. Onaylı Transkript (Kapalı Zarfta) (Hazırlık sınıfından gelenler hariç)
7. Onaylı Ders İçerikleri (Hazırlık sınıfından gelenler hariç)
8. Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge
9. Öğrenci Belgesi (Kayıt Tarihi belirtir)
10. Uluslararası İngilizce yeterlik belgesi (TOEFL vs)Bu belgeler yok ise, PRÜ İngilizce Sınavına girilecektir. Sınavda başarılı olunması halinde Lisans yada Önlisansa başlanılacaktır. Aksi durumda bir sene İngilizce Hazırlık sınıfı okunacaktır.
11. Daha önce Merkezi Yatay Geçiş Yapmadığına dair kayıtlı olduğu üniversiten yazı.

NOT: ! Denizcilik Fakültesi ve Denizcilik Meslek Yüksek Okulu Bölümlerinde özel ön koşul bulunduğundan bu bölümleri tercih edecek öğrencilerimizden; Gemi adamları sağlık yönergesi hükümlerine göre yetkilendirilmiş olan kamu ve özel sağlık kuruluşlarından alınmış, GEMİ ADAMI OLUR ibaresi taşıyan rapor, Denizcilik Fakültesi (Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği öğrencileri), Denizcilik Meslek Yüksek Okulu (Deniz Ulaştırma İşletme, Gemi Makineleri İşletme, Mekatronik, Deniz ve Liman İşletme, Yat İşletme Yönetimi ve İkram Hizmetleri) öğrencileri tarafından çıkartılacaktır. Hastane raporu tamamlandıktan sonra HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ’ne onaylatılıp, verilen Gemi Adamları Sağlık yoklama Belgesi’nin bir adet noter tasdiklisi kayıt sırasında Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

 

2016-2017 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ İLE KABUL EDİLENLER