MERSol NEDİR?

MARITIME ENGINE ROOM SIMULATOR on-line

ÇEVRİMİÇİ MAKİNE DAİRESİ SİMULATÖRÜ

MERSol makine dairesi simülatörleri için online eğitim ve değerlendirme modüllleri oluşturmayı ve geliştirilecek özel bir yazılım ile makine dairesi simülatörlerin online kullanımını sağlamayı hedefleyen bir projedir. Proje süresince, ayrıca,  söz konusu yazılımın diğer simülatörlere de uyarlanmasına yönelik bir rehber hazırlanacaktır. Proje sayesinde denizcilik eğitim ve öğretim sistemleri yenilikçi ve dijital araçlarla zenginleştirilecek ve değerlendirmelerde yenilikçi yöntemlere yer verilebilecektir.


Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur