Makine Mühendisliği Bölümü

2013-2014 Akademik yılında ilk defa öğrenci alacağımız Makine Mühendisliği Bölümü, en temel mühendislik alanlarından biri olan Makine Mühendisliği alanında eğitim verecektir. Bu mühendislik dalı, bilişim teknolojilerindeki hızlı ilerleme ile yeni hesap ve simülasyon tekniklerinin geliştirilmesiyle bütün dünyada yüksek etkinlik kazanan bir meslek dalı haline gelmiştir. Bazı makine mühendisleri, mühendislikte tek bir alanın olduğunu, bunun da makine mühendisliği olduğunu iddia ederler. Bu iddia ne kadar abartılmış da olsa, kısmen doğruluk payı taşımaktadır. Örneğin, Amerikan Makine Mühendisleri Odası (ASME), üyelerinin sürekli eğitimine yönelik olarak, biomekanik alanından güneş enerjisi teknolojisine kadar birçok mühendislik dalında süreli bilimsel yayınlar yapmaktadır.

Makine Mühendisliği Bölümü lisans programı, Piri Reis Üniversitesi’nde gemi inşaatı ve deniz teknolojisi endüstrisi gereksinimlerini karşılayacak şekilde planlanmıştır ve bu özellik daima ön planda kalacak şekilde yürütülecektir.

İlk yarıyıllardaki temel eğitimden sonra,

Genel makine tasarımı,
Enerji mühendisliği,
Mekatronik mühendisliği

başlıkları altında öğrencilerimizin kişisel ilgi alanlarına göre seçim yapabilecekleri bir öğretim planı benimsenmiştir.

Bu dalların Türkiye’de geniş uygulama alanları vardır ve deniz endüstrisinin de temel ihtiyaçlarına cevap verecek en önde gelen mühendislik disiplerini kapsamaktadır.

Kuvvet, güç ve enerji üreten, bunları kontrol eden, kullanan veya nakleden tüm makinelerin tasarımını, çalıştırılmasını, projelendirilmesini ve uygulamasını yapmaya yönelik makine tasarım mühendisliği opsiyonunda, büyük yüzer bir makine olan geminin iç donanımları, havalandırma, soğutma, yük alma boşaltma, ana ve yardımcı makine ve pompa, su ve yakıt sistemlerinin tasarımı ve üretimi konularında öğretim verilecektir. Genel makine mühendisleri tasarım, imalat, makine bakım alanlarında, gemi inşaatı alanı da dahil olmak üzere endüstrisinin hemen her alanında iş bulabilirler.

Enerji mühendisliği alanı da çağımızın temel mühendisilik alanlarından birisidir. İlkel kavimlerde yalnız kas kuvveti ile yapılan işler, şimdi buhar, petrol, nükleer, güneş, rüzgar, deniz dalgaları ve akıntıları, ısı farklılığından elde edilen enerji ile geniş bir alan kazanmıştır. Enerjiyi üretmek kadar, onu verimli kullanmak da önemlidir.

Mekatronik Japonya’da geliştirilmiş bir kavramdır. Mekatronik, bir makinenın rol aldığı üretimde doğruluğun ve hızın artırılması, üretimin ya da genel olarak operasyonun sürekli gözetim altında tutulmasıyla verimliliği artıran, işletme maliyetlerini azaltan, makine, elektronik ve bilgisayar yazılım kombinasyonundan oluşan sistemlerle ilgilenen bir mühendislik dalıdır. Örneğin, insansız uçaklar, robotik kaynak makineleri, bankamatikler ve sayısız benzer örnek Mekatronik dalının ilgi alanına girer.

Bu disiplinlerarası mühendislik alanı Türkiye ve dünyada hızla gelişmekte ve bu konuda yetişmiş mühendislere iş olanakları yaratmaktadır.