667 Karar Sayılı KHK Uyarınca Yükseköğretim Kurumlarına Yerleştirilen Öğrenciler

23/7/2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 667 Karar Sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname”nin 2 nci maddesinin (1) inci fıkrasına istinaden kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına ÖSYM tarafından yerleştirme işlemleri sonuçlanmıştır.
1. Söz konusu öğrenciler 26-28 Eylül 2016 tarihleri arasında e-kayıt veya ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yaparak kayıtlarını tamamlayacaklardır.

2. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumu öğrencilerinden ÖSYM tarafından yerleştirme işlemi tamamlanmadan diğer yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapan veya 2016 ÖSYS sonucuna göre yerleştiği programa kayıt yaptıran öğrenciler, e-kayıt yaptıramayacaktır. Bu öğrenciler halen kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan yatay geçişlerini veya yeni kayıtlarını iptal ettirerek, yerleşmiş oldukları yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırabileceklerdir.

3. 2016-2017 eğitim öğretim döneminin de başladığı dikkate alınarak bu öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarına özel öğrenci olarak başvuruları 26- 29 Eylül 2016 tarihleri arasında alınarak, intibak süreci de bu aşamada gerçekleştirilecek ve 3 Ekim 2016 Pazartesi günü ilan edilecektir.

4. Öğrenciler özel öğrenci olabilmek için sadece bir yükseköğretim kurumuna başvuru
yapabilecektir.

Diğer hususlar ve detaylı açıklama için  Bu Linke tıklayınız.

667 KHK Uyarınca Üniversitemize Yerleştirilerek Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Öğrenim Ücretlerine İlişkin Ödeme Bilgisi

Banka ödemelerinde aşağıdaki belirtilen banka hesabına Öğrencinin Adı-Soyadı belirtilerek ödeme yapılması gerekir. 
Ödeme yapıldıktan sonra dekontun mutlaka Mali İşler Müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekmektedir.
 
Hesap Adı                         Banka                   IBAN NO             
Piri Reis Üniversitesi        Garanti Bankası    TR43 0006 2000 3410 0006 2966 46

Denizcilik Fakültesi Kayıt Hususları (OHAL)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kayıt Hususları (OHAL)

Mühendislik Fakültesi Kayıt Hususları (OHAL)

Denizcilik Meslek Yüksekokulu Kayıt Hususları (OHAL)