T.C. PÎRÎ REİS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Üniversitemizin; Bölüm ve Programlarında görev yapmak üzere;  2547 Sayılı Kanun ve ilgili diğer Yönetmelik hükümlerine göre,

TAM GÜNLÜ  ÖĞRETİM ÜYELERİ, ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ, ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ, ve OKUTMANLAR ALINACAKTIR.

İlgilenenlerin ayrıntılı bilgi için Üniversitemizin http://www.pirireis.edu.tr  adresindeki ilan metinlerini incelemeleri duyurulur.

Başvuru Tarihi:
Öğretim Üyesi adayları; ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren, diğer Öğretim Elemanları adayları; ilanın  YÖKSİS’te  yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuruda bulunabilirler.

Başvuru Yeri:
Profesör ve Doçent adaylarının İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne, Yardımcı Doçentler ve Diğer Öğretim Elemanları ise ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.

İletişim Bilgileri:
Telefon  : (0216) 581 00 50,  
Faks       : (0216)581 00 51
Web       : www.pirireis.edu.tr
Adres:
Deniz Kampüsü      : Postane Mah. Eflatun Sok. No:8, 34940 Tuzla/İSTANBUL
Hazırlık Kampüsü  : İstasyon Mah. Hakim Sok. No:3 34940 Tuzla/İSTANBUL

BİLGİ FORMU

BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖĞRETİM ÜYESİ

BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

BAŞVURU DİLEKÇESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

BAŞVURU DİLEKÇESİ OKUTMAN

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin, aşağıda belirtilen bölümlerine, 2547 sayılı yasanın 23, 25 ve 26 maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği “ hükümleri ve “PRÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve atama Kriterlerine İlişkin Senato Esasları” nda öngörülen minimum kriterleri sağlayan, 

TAM GÜNLÜ ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR.

BİRİM

BÖLÜM

ADEDİ

UNVAN

ARANAN NİTELİKLER

Mühendislik Fakültesi

Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği

1

Profesör

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği veya Gemi ve Deniz Bilimleri Mühendisliği veya Makine Mühendisliği alanlarından birinde Doktora yapmış olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği veya Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği veya Makine Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği alanlarında doktora yapmış olmak.

Makine Mühendisliği

1

Yrd. Doç. Dr.

Doktora çalışmasını Makine Mühendisliği Bilim alanında yapmış olmak; Termal Sistem Dizaynı, elektrokinetiks, elektro-osmotik akış veya mikro termal sistemler, mikro ölçekli nanoakışkan ısı transferi konularında deneysel uygulamalar geliştirebilecek/gerçekleştirebilecek donanıma sahip olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

1

Yrd. Doç. Dr.

Elektrik Elektronik Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği veya Bilişim Mühendisliği alanlarından birinden lisan veya yüksek lisans mezunu olmak veya doktora yapmış olmak; elektromekanik veya endüstriyel otomasyon veya robotik alanlarında sayısal ve deneysel uygulamaları gerçekleştirecek ve geliştirebilecek donanıma sahip olmak.

Endüstri Mühendisliği

1

Profesör

Çok kriterli karar verme alanında çalışmalar yapmış olmak ve Karar Bilimleri alanında laboratuvar çalışmalarında bulunmuş olmak, İstatistik, araştırma metodolojisi, veri analizi ve sörvey metodları alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

1

Doç. Dr.

Endüstri Mühendisliği Bilim alanında, Veri Madenciliği sınıflandırması, Optimizasyon, Ergonomi ve İş Etüdü veya İş Sağlığı ve Güvenliği veya Olasılık ve İstatistik veya Proje Yönetimi konularından birinde çalışmalar yapmış olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

Endüstri Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği alanlarından birinde lisans veya yüksek lisans  veya doktora yapmış olmak; Veri Madenciliği Sınıflandırması, Optimizasyon, Ergonomi ve İş Etüdü veya İş Sağlığı ve Güvenliği veya Olasılık ve İstatistik veya Proje Yönetimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Denizcilik Fakültesi

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

1

Yrd. Doç. Dr.

Doktorasını, Deniz Hukuku, Deniz İşletmeciliği, Uluslararası İlişkiler veya Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği alanlarından birinde yapmış olmak. Güverte Denizci Eğitimci Belgesine sahip olmak.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

1

Doç. Dr.

Üniversitelerin Makine, Gemi inşaatı veya Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği programların birinden mezun olmak. Doktorasını, konstrüksiyon ve imalat veya gemi makinaları alanında yapmış olmak.

Fen Edebiyat

Kimya

1

Doç. Dr.

Lisans diplomasını Kimya alanında, Doktora diplomasını Kimya Mühendisliği alanında almış olmak. Doçentlik unvanını Kimya (Fizikokimya) alanında almış olmak. Yüzey kimyası konularında çalışmış olmak ve SCI endeksli dergilerde bu uzmanlık konusuyla ilgili doktora sonrası en az 3 yayını bulunmak. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi ve Finans

1

Doç. Dr.

Doktorasını İktisat alanında yapmış olmak. Doçentliğini Gelişme İktisadı alanından almış olmak. Başta denizcilik ekonomisi ve bölgesel ekonomi alanında olmak üzere en az 4 adet SSCI'de taranan alanının önde gelen dergilerde akademik yayınlar yapmış olmak. Bölgesel ekonomi, gelişme ve büyüme iktisadı alanlarında ders verebilecek olmak.

Uluslararası İşletme ve Ticaret

1

Yrd. Doç. Dr.

Uluslararası Ticaret uzmanlık alanında 5 yıl tecrübeli, Tercihen yurtdışı doktoralı, SSCI ve SCI (Extended) endekslerinde en az üç yayını olmak, İngilizce ders verebilecek.

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

1

Doç. Dr.

Karayolu, demiryolu ve inter-modal taşımacılık, Ulusal ve uluslararası taşımacılık mevzuatı ile Lojistik ve taşımacılık modellemesi ve planlaması gibi dersleri vermek üzere lisans eğitimini üniversitelerin lojistik, işletme, işletme mühendisliği ve endüstri mühendisliği alanlarından birisinde tamamlamış, en az üçü uluslararası makale kapsamında olmak kaydıyla yayınlarını lojistik ve/veya taşımacılık konularında yapmış ve tercihen en az üç yıl sektör tecrübesi olan

Yönetim Bilişim Sistemleri

1

Yrd. Doç. Dr.

Bilgisayar, Elektrik, Elektronik, Bilişim, Bilgi, Karar, Sistem, Yazılım ile ilgili bölümler veya mühendislikler, Endüstri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yöneylem Araştırması, Sayısal Yöntemler, Yönetim Bilişim Sistemleri veya Enformatik bölümlerinde doktora yapmış olmak.

Denizcilik Meslek Yüksekokulu

Gemi Aşçılığı Programı

1

Yrd. Doç. Dr.

Gastronomi veya Mutfak sanatları lisan programlarından birinden mezun olmak ve doktorasını yapmış olmak,

 

Adayların; 
- Özgeçmiş, Bir fotoğraf, Nüfus cüzdan sureti, 
- Lisans- yüksek lisans diplomaları, (aslı veya resmi onaylı örnekleri)
- Doktora belgesi, (aslı veya resmi onaylı örnekleri)
- Yabancı dil (İngilizce)başarı belgesi (aslı veya resmi onaylı örnekleri)
- Yurt dışında alınmış diploma ve unvan var ise denklik belgeleri

- Profesörlük ve Doçentlik için “Doçentlik  Belgesinin eklenmiş olduğu çalışma alanlarının da belirtildiği bir dilekçe ile birlikte; Yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlayacakları;  profesörlük için 6,  doçentlik için 4’er takım dosyayı Rektörlüğe,  yardımcı doçentlik için 4’er takım dosyayı ilgili Fakülte Dekanlığına / DMYO Müdürlüğüne; duyurunun Resmi gazetede yayınlandığı tarih itibariyle 15 gün içerisinde bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.

- Yardımcı doçentlik dilekçelerinde; “Sınava Girilecek Yabancı Dil”, Profesörlük dilekçelerinde “Başlıca Araştırma Eseri” belirtilmelidir.

- Üniversitemizin lisans/önlisans programlarının öğrenim dili İngilizce olduğu için adayların “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille    Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” maddelerinde belirtilen koşulları sağlandığını belgelemeleri gerekmektedir.

* Başvuru yapacak adayların 2547 sayılı yasanın 23, 25 ve 26 maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği “ hükümleri ve “PRÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve atama Kriterlerine İlişkin Senato Esasları” nda öngörülen minimum kriterleri sağlıyor olmaları şartı aranmaktadır. 

Not: Üniversitenin yapılacak atamada adayın yayınları ile birlikte başlıca uzmanlık ve araştırma konuları dikkate alınarak tercih yapma hakkı saklıdır.

İLETİŞİM:
Tlf: (0216)  581 00 50, (0216) 581 00 61
Web: www.pirireis.edu.tr
Adres: Postane Mahallesi, Eflatun Sokak No:8, 34940 Tuzla/İSTANBUL

 

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Öğrenim dili İngilizce olan Üniversitemizin Denizcilik Meslek Yüksekokulunun aşağıda belirtilen bölümlerine 2017-2018 akademik yılı içinde göreve başlamak üzere, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca,

TAM GÜNLÜ ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ ALINACAKTIR
Belirtilen koşulları taşıyan adayların istenilen belgeleri ekledikleri dilekçe ile son başvuru tarihine kadar ilgili Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne şahsen veya posta* yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

BİRİMİ

PROGRAM

ADET

UNVAN

ARANAN NİTELİKLER

Denizcilik Meslek Yüksekokulu

Gemi Makineleri İşletme Programı

1

Öğr. Gör

1018536

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği veya U.D.H. Bakanlığı mevzuatı gereğince “Uzakyol Makine Zabiti/Mühendisi” ehliyeti almaya hak kazandıran lisans programlarından mezun olmak ve U.D.H. Bakanlığı “Gemiadamları Eğitim ve Sınav Yönergesi Md.39 (3)’deki kriterlerden birini karşılamak.

Gemi İnşaatı Programı

1

Öğr. Gör

1018537

Gemi İnşaatı Mühendisliği lisans, yüksek lisans veya doktora mezunu olmak ve lisans sonrası alanda en az 3 yıl tecrübesi olmak.

Lojistik Programı

1

Öğr. Gör

1018538

Deniz İşletmeleri Yönetimi, Deniz İşletmeciliği, Lojistik veya İşletme alanlarından birinde lisans, yüksek lisans veya doktora mezunu olmak ve lisans sonrası bu alanların birinde en az 3 yıl tecrübeli olmak.

Deniz Brokerliği Programı

1

Öğr. Gör.

1018539

Deniz İşletmeleri Yönetimi, Deniz İşletmeciliği, Lojistik veya İşletme alanından birinde lisans, yüksek lisans veya doktora mezunu olmak ve lisans sonrası bu alanların birinde en az 3 yıl tecrübeli olmak.

Deniz Ulaştırma İşletme Programı

1

Öğr. Gör.

1018540

 

Matematik lisans mezunu olup aynı alanda doktora yapmış olmak.

Mekatronik Programı

1

Öğr. Gör.

1018541

Elektrik-Elektronik Mühendisliği,  Mekatronik mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği veya Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği alanlarından birinden lisans, yüksek lisans veya doktora mezunu olmak ve lisans sonrası bu alanlardan birinde 3 yıl tecrübeli olmak.

Bilgisayar Programcılığı Bölümü

1*

Öğr. Gör.

1018542

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojileri, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği veya Kontrol Mühendisliği alanlarından birinden lisans, yüksek lisans veya doktora mezunu olmak ve lisans sonrası bu alanlardan herhangi birinde en az 3 yıl tecrübeli olmak.

Aranan Koşullar;
•    Öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak.
•    ALES BAŞARI BELGESİ (Lisans Öğrenimini Bitirdiği alandan 70/100)
•    YDS veya eşdeğerliği kabul edilen sınavların birinden asgari 80/100 puan almış olmak.

Başvuru Yeri:
Denizcilik Meslek Yüksekokul Müdürlüğü

Değerlendirme Koşulları:
•    Bilim sınavı sonucunda 65 puanın altında olan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Başvuru Şekli ve İstenen Belgeler:
•    Dilekçe, özgeçmiş, 1 fotoğraf, Nüfus Cüzdan fotokopisi, 
•    “Aranılan koşulları” sağladığına dair belge
•    Lisans Mezuniyet notunu gösterir tasdikli belge,( transkript.)
•    Diploma veya onaylı sureti,
•    Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
•    Üniversitemizden temin edecekleri “Bilgi Formu”


Başvuru ve Sınav Takvimi:

İŞLEM

TARİH

Duyuru Başlama Tarihi

10.08.2017

Son Başvuru Tarihi

25.08.2017

Ön Değerlendirme Sonucunun İlan Tarihi

29.08.2017

Giriş Sınavı Tarihi

06.09.2017

Sonuçların Açıklanma Tarihi

08.09.201


Muafiyetler:
Doktorasını tamamlamış olanlar ile daha önce bir Yükseköğretim Kurumunun başvurulan öğretim elemanı kadrosunda çalışmış olanlar ALES’ten muaftır. Değerlendirmede ALES notu 70/100 olarak uygulanır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Telefon    : (0216) 581 00 50 
Faks    : (0216) 581 00 51
Web    : www.pirireis.edu.tr, 

T.C. Piri Reis Üniversitesi, Deniz Kampüsü;
Adres: Postane Mah. Eflatun Sok. No:8, 34940 Tuzla/İSTANBUL

*Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz

 

T.C.PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine,  14.03.2016 tarihli ve 29653 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca, 

TAM GÜNLÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALINACAKTIR
Belirtilen koşulları taşıyan adayların istenilen belgeleri ekledikleri dilekçe ile son başvuru tarihine kadar ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen veya posta* yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

BİRİM

BÖLÜM

ADET

UNVAN

ARANAN NİTELİKLER

 

Mühendislik Fakültesi

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

1

Araş. Gör.

1018528

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği veya Makine Mühendisliği lisans mezunu olup bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Makine Mühendisliği

1

Araş. Gör.

1018529

Makine Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği veya Uçak Mühendisliği lisans mezunu olup bu alanlarda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Elektrik Elektronik Mühendisliği

1

Araş. Gör

1018530.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliğinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Denizcilik Fakültesi

Deniz Ulaştırma İşletme Müh.

2

Araş. Gör.

1018531

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği lisans mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Gemi Makineleri İşletme Müh.

1

Araş. Gör.

1018532

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği lisans mezunu olup aynı alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi ve Finans

1

Arş. Gör.

1018533

İşletme, Bankacılık ve Finans, Ekonomi veya Ekonometri lisans mezunu olup bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizik

1

Araş. Gör.

1018534

Fizik Mühendisliği lisans mezunu olup aynı alanda doktora yapıyor olmak.

Matematik

1

Araş. Gör.

1018535

Matematik bölümü lisans mezunu olup aynı alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Aranan Koşullar;
•    İlk başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
•    ALES’ten alanında en az 70/100 puan almış olmak.
•    YDS için 65/100, eşdeğer sınavlar için kabul edilen taban puan.

Başvuru Yeri:

İlgili Fakülte Dekanlığı (Deniz Kampüsü)


Başvuruda İstenen Belgeler:

•    Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, 1 fotoğraf
•    “Aranılan koşulları” sağladığına dair belgeler
•    Nüfus Cüzdan sureti (Fotokopisi)
•    Diploma veya onaylı sureti ile lisans mezuniyet notunu gösterir transkript.
•    Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
•    Üniversitemizden temin edecekleri “Bilgi Formu”       

Değerlendirme Koşulları:
•    Değerlendirme puanı 65 puanın altında olan adaylar sınavlarda başarısız sayılırlar.

Başvuru ve Sınav Takvimi:

İŞLEM

TARİH

Duyuru Başlama Tarihi

10.08.2017

Son Başvuru Tarihi

25.08.2017

Ön Değerlendirme Sonucunun İlan Tarihi

29.08.2017

Giriş Sınavı Tarihi

06.09.2017

Sonuçların Açıklanma Tarihi

08.09.2017

Muafiyetler:
Doktorasını tamamlamış olanlar ile daha önce bir Yükseköğrenim Kurumunda başvurulan öğretim elemanı kadrosunda çalışmış olanlar ALES’ten muaftır. Değerlendirmede ALES notu 70/100 olarak uygulanır.


İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Telefon    : (0216) 581 00 50 
Faks    : (0216) 581 00 51
Web    : www.pirireis.edu.tr, 

T.C. Piri Reis Üniversitesi, Deniz Kampüsü;
Adres:  Postane Mah. Eflatun Sok. No:8, 34940 Tuzla/İSTANBUL

*Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz

T.C.PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümüne,  14.03.2016 tarihli ve 29653 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca, 

TAM GÜNLÜ OKUTMANLAR ALINACAKTIR

Belirtilen koşulları taşıyan adayların istenilen belgeleri ekledikleri dilekçe ile son başvuru tarihine kadar Üniversite Rektörlüğü, İngilizce Hazırlık Bölüm Başkanlığı’na şahsen veya posta* yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

BİRİMİ

BÖLÜM

ADEDİ

UNVAN

ARANAN NİTELİKLER

Rektörlük

İngilizce Hazırlık

15

 

Okutman

1018527

İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dili Eğitimi bölümlerinden lisans mezunu olmak veya Pedagojik Formasyon Sertifikasına sahip olmak şartıyla İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, Mütercim Tercümanlık (İngilizce) bölümlerinin birisinden lisans mezunu olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az iki (2) yıl İngilizce öğretimi deneyimine sahip olmak.

Aranan Koşullar;
•    İngilizce Öğretmenliği Lisans Diploması veya diğer İngilizce Lisans Programlarını bitirenler için İngilizce Öğretmenlik Sertifikasına sahip olmak.
•    Yabancı ülkelerden alınan diplomalara ait onaylı “Denklik Belgesi”
•    ALES Başarı Belgesi; herhangi bir puan türünden  (70/100)
•    YDS veya eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birine ait başarı belgesi.(YDS için en az başarı puanı 80/100, eşdeğer sınavlar için kabul edilen taban puan)

Başvuru Şekli ve İstenen Belgeler:
•    Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, 1 fotoğraf
•    Nüfus Cüzdanı Sureti (Fotokopi)
•    Diploma veya onaylı sureti ile lisans mezuniyet notunu gösterir transkript.
•    ALES ve yabancı dil (İngilizce) başarı belgesi.
•    Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
•    Üniversitemizden temin edecekleri “Bilgi Formu”

Değerlendirme Koşulları:
•     Giriş Sınavı (mülakat) puanı 60 puanın altında olan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru Yeri:
İngilizce Hazırlık Bölümü (Hazırlık Kampüsü)

Başvuru ve Sınav Takvimi:

İŞLEM

TARİH

Duyuru Başlama Tarihi

10.08.2017

Son Başvuru Tarihi

25.08.2017

Ön Değerlendirme Sonucunun İlan Tarihi

29.08.2017

Giriş Sınavı Tarihi

06.09.2017

Sonuçların Açıklanma Tarihi

08.09.2017

Muafiyetler:
Doktorasını tamamlamış olanlar ile daha önce bir Yükseköğretim Kurumunun başvurulan öğretim elemanı kadrosunda çalışmış olanlar ALES’ten muaftır. Değerlendirmede ALES notu 70/100 olarak uygulanır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Telefonlar; (0216) 581 00 50,  Faks ;(0216)581 00 51- Web:www.pirireis.edu.tr
Adres:
Deniz Kampüsü: Postane Mah. Eflatun Sok. No:8, 34940 Tuzla/İSTANBUL
Hazırlık Kampüsü: İstasyon Mah. Hakim Sok. No:3 34940 Tuzla/İSTANBUL
*Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz.

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümüne,  14.03.2016 tarihli ve 29653 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca, 

TAM GÜNLÜ OKUTMANLAR ALINACAKTIR

Belirtilen koşulları taşıyan adayların istenilen belgeleri ekledikleri dilekçe ile son başvuru tarihine kadar Üniversite Rektörlüğü, İngilizce Hazırlık Bölüm Başkanlığı’na şahsen veya posta* yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

BİRİMİ

BÖLÜM

ADEDİ

UNVAN

ARANAN NİTELİKLER

Rektörlük

İngilizce Hazırlık

2

 

Okutman

1018605

 

 

İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dili Eğitimi bölümlerinden lisans mezunu olmak veya Pedagojik Formasyon Sertifikasına sahip olmak şartıyla İngiliz Dili ve Edebiyatı,  Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce  Mütercim Tercümanlık  bölümlerinden lisans mezunu olmak. Yüksek öğretim kurumlarında en az iki yıl İngilizce öğretimi deneyimine sahip olmak.

 

Aranan Koşullar;

 • İngilizce Öğretmenliği Lisans Diploması veya diğer İngilizce Lisans Programlarını bitirenler için İngilizce Öğretmenlik Sertifikasına sahip olmak.
 • Yabancı ülkelerden alınan diplomalara ait onaylı “Denklik Belgesi”
 • ALES Başarı Belgesi; herhangi bir puan türünden  (70/100)
 • YDS veya eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birine ait başarı belgesi.(YDS için en az başarı puanı 80/100, eşdeğer sınavlar için kabul edilen taban puan)

 

Başvuru Şekli ve İstenen Belgeler:

 • Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, 1 fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı Sureti (Fotokopi)
 • Diploma veya onaylı sureti ile lisans mezuniyet notunu gösterir transkript.
 • ALES ve yabancı dil (İngilizce) başarı belgesi.
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
 • Üniversitemizden temin edecekleri “Bilgi Formu”

 

Değerlendirme Koşulları:

 •  Giriş Sınavı (mülakat) puanı 60 puanın altında olan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Yeri:

İngilizce Hazırlık Bölümü (Hazırlık Kampüsü)

 

Başvuru ve Sınav Takvimi:

İŞLEM

TARİH

Duyuru Başlama Tarihi

10.08.2017

Son Başvuru Tarihi

25.08.2017

Ön Değerlendirme Sonucunun İlan Tarihi

29.08.2017

Giriş Sınavı Tarihi

06.09.2017

Sonuçların Açıklanma Tarihi

08.09.2017

 

Muafiyetler:

Doktorasını tamamlamış olanlar ile daha önce bir Yükseköğretim Kurumunun başvurulan öğretim elemanı kadrosunda çalışmış olanlar ALES’ten muaftır. Değerlendirmede ALES notu 70/100 olarak uygulanır.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Telefonlar; (0216) 581 00 50,  Faks ;(0216)581 00 51- Web:www.pirireis.edu.tr

Adres

Deniz Kampüsü: Postane Mah. Eflatun Sok. No:8, 34940 Tuzla/İSTANBUL

Hazırlık Kampüsü: İstasyon Mah. Hakim Sok. No:3 34940 Tuzla/İSTANBUL

*Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz.