T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

TAM ZAMANLI AKADEMİK PERSONEL  ALINACAKTIR.

İletişim Bilgileri:
Telefon  : (0216) 581 00 50,  
Faks       : (0216)581 00 51
Web       : www.pirireis.edu.tr
Adres:
Deniz Kampüsü      : Postane Mah. Eflatun Sok. No:8, 34940 Tuzla/İSTANBUL
 

BİLGİ FORMU

BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖĞRETİM ÜYESİ

BAŞVURU DİLEKÇESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

 

T.C.

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Öğrenim Dili İngilizce olan Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine,  14.03.2016 tarihli ve 29653 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca,

TAM GÜNLÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALINACAKTIR

İlanın YÖK Başkanlığı tarafından onaylanıp yayınlanmasını müteakip başvurular kabul edilecektir. Belirtilen koşulları taşıyan adayların istenilen belgeleri ekledikleri dilekçe ile son başvuru tarihine kadar ilgili Fakülte Dekanlığına şahsen veya posta* yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

BİRİM

BÖLÜM

ADEDİ

UNVAN

ARANAN NİTELİKLER

 

Mühendislik Fakültesi

Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği

1

Araş. Gör.

(1023775)

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği veya Makine Mühendisliği lisans mezunu olup bu alanların birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Makine Mühendisliği

1

Araş. Gör.

(1023776)

Makine Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Elektrik Elektronik Mühendisliği

1

Araş. Gör.

(1023777)

Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Endüstri Mühendisliği

1

Araş. Gör.

(1023778)

Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği lisans mezunu olup alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Denizcilik Fakültesi

Deniz Ulaştırma İşletme Müh.

2

Araş. Gör.

(1023794 )

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği lisans mezunu olup alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapmış ya da yapıyor olmak.

Gemi Makineleri İşletme Müh.

2

Araş. Gör.

(1023790)

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği lisans mezunu olup alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapmış ya da yapıyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi ve Finans

1

Arş. Gör.

(1023781)

İktisat, İşletme, Ekonomi ve Finans, Ekonomi, Bankacılık ve Finans veya Bankacılık lisans mezunu olup Finans veya Ekonomi alanında tezli yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak.

Uluslararası İşletmecilik Ve Ticaret

1

Arş. Gör.

(1023793)

Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası İşletme veya İşletme lisans programlarından birisinden mezun olmak. Pazarlama veya İşletme alanından birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Böl.

1

Arş. Gör.

(1023783)

Deniz Ulaştırma İşletme veya Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Ekonomi, İşletme alanından birinde lisans eğitimi almış olmak. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümlerinden birinde tezli yüksek lisansa başlamış veya bitirmiş olmak.

1

Arş. Gör.

(1023784)

Hukuk alanında lisans mezunu olmak ve aynı alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Yönetim Bilişim Sistemleri Böl.

1

Arş. Gör.

(1023785)

Yönetim Bilişim Sistemleri, Sayısal Yöntemler, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, İşletme Enformatiği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yöneylem Araştırması alanlarından birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapmış ya da yapıyor olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizik

 

1

Araş. Gör.

(1023786)

Fizik veya Fizik Mühendisliği lisans mezunu olup, Fizik veya Fizik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak

Kimya

 

1

Araş. Gör.

(1023787)

Kimya lisans mezunu olup Kimya alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Matematik

 

1

Araş. Gör.

(1023789)

Matematik bölümü lisans mezunu olmak ve Matematik alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

 

 

 

 

Aranan Koşullar;

  • İlk başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
  • ALES’ten alanında en az 70/100 puan almış olmak.
  • YDS için 65/100, eşdeğer sınavlar için kabul edilen taban puan.

 

Başvuru Yeri:

İlgili Fakülte Dekanlığı (Deniz Kampüsü)

 

Başvuruda İstenen Belgeler:

  • Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, 1 fotoğraf
  • “Aranılan koşulları” sağladığına dair belgeler
  • Nufus Cüzdan sureti (Fotokopisi)
  • Diploma veya onaylı sureti ile lisans mezuniyet notunu gösrerir transkript.
  • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
  • Bilgi Formu (Islak İmzalı) formu bu sayfanın yukarısında indirebilirsiniz.

 

Değerlendirme Koşulları:

  • Değerlendirme puanı 65 puanın altında olan adaylar sınavlarda başarısız sayılırlar.

 

Başvuru ve Sınav Takvimi*:

İŞLEM

TARİH**

Duyuru Başlama Tarihi

11.01.2018

Son Başvuru Tarihi

25.01.2018

Ön Değerlendirme Sonucunun İlan Tarihi

29.01.2018

Giriş Sınavı Tarihi

01.02.2018

Sonuçların Açıklanma Tarihi

06.02.2018

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Telefon: (0216) 581 00 50 Faks: (0216) 581 00 51- Web:www.pirireis.edu.tr,

 

T.C. Piri Reis Üniversitesi;

Adres:  Deniz Kampüsü: Postane Mah. Eflatun Sok. No:8, 34940 Tuzla/İSTANBUL

 

*  Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz,

**YÖK Başkanlığının onay tarihine göre belirtilen tarihler değişebilir.

 

  T.C.

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemizin, aşağıda belirtilen bölümlerine, 2547 sayılı yasanın 23, 25 ve 26 maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği “ hükümleri ve “PRÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve atama Kriterlerine İlişkin Senato Esasları” nda öngörülen minimum kriterleri sağlayan,

 

TAM GÜNLÜ ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR.

 

BİRİM

BÖLÜM

ADEDİ

UNVAN

ARANAN NİTELİKLER

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Böl.

1

Yrd. Doç. Dr.

Doktorasını Anayasa Hukuku alanında yapmış olmak. Deniz hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

1

Prof. Dr.

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak Ticaret Hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.

 

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

1

Yrd. Doç. Dr.

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma İşletme Müh.

1

Doçent Dr.

Doktorasını veya Doçentliğini Medeni Hukuk alanında yapmış olmak. Medeni Hukuk veya Deniz Hukuku alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Deniz Ulaştırma İşletme Müh.

1

Yrd. Doç. Dr.

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak İdare Hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.

 

Deniz Ulaştırma İşletme Müh.

1

Yrd. Doç. Dr.

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.

 

Adayların; 
- Özgeçmiş, Bir fotoğraf, Nüfus cüzdan sureti, 
- Lisans- yüksek lisans diplomaları, (aslı veya resmi onaylı örnekleri)
- Doktora belgesi, (aslı veya resmi onaylı örnekleri)
- Yabancı dil başarı belgesi (aslı veya resmi onaylı örnekleri)
- Yurt dışında alınmış diploma ve unvan var ise denklik belgeleri

- Profesörlük ve Doçentlik için “Doçentlik Belgesi’ni” eklemiş  olduğu, çalışma alanlarının da belirtildiği bir dilekçe ile birlikte Yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlayacakları;  profesörlük için 6,  doçentlik için 4’er takım dosyayı Rektörlüğe,  yardımcı doçentlik için 4’er takım dosyayı ilgili Fakülte Dekanlığına; duyurunun Resmi gazetede yayınlandığı tarih itibariyle 15 gün içerisinde bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.

- Yardımcı doçentlik dilekçelerinde; “Sınava Girilecek Yabancı Dil”, Profesörlük dilekçelerinde “Başlıca Araştırma Eseri” belirtilmelidir.

- Üniversitemizin lisans programlarının öğrenim dili İngilizce olduğu için adayların “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” maddelerinde belirtilen koşulları sağlandığını belgelemeleri gerekmektedir.

* Başvuru yapacak adayların 2547 sayılı yasanın 23, 25 ve 26 maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği “ hükümleri ve “PRÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerine İlişkin Senato Esasları” nda öngörülen minimum kriterleri sağlıyor olmaları şartı aranmaktadır. 

Not: Üniversitenin yapılacak atamada adayın yayınları ile birlikte başlıca uzmanlık ve araştırma konuları dikkate alınarak tercih yapma hakkı saklıdır.

İLETİŞİM:
Tlf: (0216)  581 00 50, (0216) 581 00 61
Web: www.pirireis.edu.tr
Adres: Postane Mahallesi, Eflatun Sokak No:8, 34940 Tuzla/İSTANBUL

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

T.C.PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Öğrenin dili İngilizce olan Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine, 2 ... Detaylar

24 Şubat 2018 Cumartesi
İşyeri Hemşiresi veya Sağlık Personeli Alınacaktır.

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Merkezi İstanbul/Tuzla’da olan Üniversitemizin aşağıda belirtilen biri ... Detaylar

17 Nisan 2018 Salı