Değerli paydaşlarımız;

YÖK Başkanlığının 19.03.2020 yazısı ile Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVİD-19) salgını nedeniyle alınan kararlar kapsamında Üniversitemiz tarafından uzaktan öğretimle yürütülen derslere ilişkin bilgilere bu sayfadan erişebilirsiniz.

SENKRON VE ASENKRON UYGULAMALAR:

 • 23.03.2020 tarihi itibariyle Covid-19 Pandemisi tedbirleri kapsamında, asenkron (OIS Öğrenci Bilgi Sistemi) üniversitemizde eğitim ve öğretim uzaktan erişim yöntemiyle OIS üzerinden verilmeye devam etmiştir. OIS platformu mevcut eğitim ve öğretim planımızda öğrencilerle ders notu paylaşımı, ödev verilmesi, online sınav yapılmasında kullanılmaktadır. 
 • 30.03.2020 tarihi itibariyle Microsoft Teams devreye alınarak senkron eğitime geçilerek öğrencilerimizle sesli ve görüntülü (canlı) dersler yapılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda bahar döneminde yer alan derslerimiz senkron olarak verilmektedir.
 •  (Senato, ÜYK, FYK, EYK, Bölüm Kurulları) düzenleyerek yönetimsel süreçleri uzaktan sürdürebilmektedir.
 • 2019-2020 eğitim öğretim yılı akademik takvimi revize edilmiştir. Online uygulaması yapılamayacak olan uygulamalı derslerin uygulama kısmı için yoğunlaştırılmış yaz dönemi eğitim planı hazırlanmıştır.
 • 15.03.2020 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı duyurusu ile eğitime ara verilmiştir.
 • 23.03.2020 tarihinden itibaren OİS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden asenkron eğitime başlanmıştır.

SINAV UYGULAMALARI :

 • Sınav uygulamalarımız OIS sisteminde yer alan LMS modülünde online olarak yapılmaktadır. Gerekli destek Bilgi İşlem Müdürlüğü koordinesinde sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz için gerekli bilgilendirmeler Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Akademisyenlerimiz tarafından yapılmaktadır.

ÖĞRETİM ELEMANLARINA VERİLEN ONLINE EĞİTİMLER :

 • Bir haftalık süreçte Bilgi İşlem Müdürlüğünce Akademik personele eğitim verilerek sisteme adapte olmaları sağlanmış olup bilgilendirme kılavuzları mail ortamında paylaşılmıştır.

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BİLGİLENDİRME VE DESTEK ÇALIŞMALARI :

 • Üniversitemizde uzaktan senkron eğitime geçilmesiyle öğrencilerimize Office 365 hesabı açılarak ofis yazılımlarından (Word, Excel, Powerpoint, Access, Outlook vb.) ücretsiz faydalanmaları sağlanmıştır. Teams programı vasıtasıyla Öğrencilerimiz ve Akademisyenlerimiz sesli ve görüntülü ders yapma ve konuşma imkânına sahip olmuşlardır.
 • 23.03.2020-03.04.2020 tarihleri arasında COVİD19 nedeniyle staj/erasmus hareketliliğinden dönen öğrencilere ders kaydı veya kayıt dondurma hakkı tanınmıştır. Ders kayıt talepleri toplanmış, değerlendirme yapılarak ders kayıtları tamamlanmıştır.
 • 31.03.2020 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı duyurusu ile kayıt dondurma talepleri hakkında öğrencilere bilgilendirme yapılmıştır.
 • Teams üzerinden öğrencilerimizle buluşan Akademisyenlerimizce ders anlatmanın yanında öğrencilere moral - motivasyon da sağlanmaktadır.
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisimiz; isteyen her öğrenciye uzaktan erişim yoluyla destek vermektedir. Bu husus web sayfamızda öğrencilerimize duyurulmuştur.

SALGIN SONRASI UZAKTAN ÖĞRETİM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN PLANLAMALAR VE YENİ DÜŞÜNCELER :

 • Uzaktan eğitim faaliyetleri kapsamında bahar dönemi derslerimiz sorunsuz devam etmektedir. Bu bağlamda yapılan gözlemler neticesinde bir sonraki eğitim öğretim döneminde ilgili bölüm programlarından 30%unun online olarak verilebileceği hususu gündeme alınmıştır değerlendirme aşamasındadır.
 • Yaz öğretimi ve yaz döneminde uygulamalı derslerin uygulama kısmının yoğunlaştırılmış bir şekilde verilmesi için akademik takvim oluşturulmuştur.
 • Kütüphane uzaktan erişim imkanları ve kaynak çeşitliliği arttırılmıştır.

Sağlıklı günler dileriz.

  

  

 

 


Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur